Geo-Kop              MTB              Hanix Mini Excavators              Hidromek


Laka serija


MTB 10 TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Težina (kg) 120
Snaga udarca (Jul) 200
Broj udaraca (BPM) 1000 – 1500
Protok ulja (lt / min) 15 – 35
Radni pritisak (bar) 90
Promjer špice (mm) 048
Bazni stroj (tona) 1 – 3


MTB 20 TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Težina (kg) 265
Snaga udarca (Jul) 450
Broj udaraca (BPM) 450 – 1100
Protok ulja (lt/min) 30 – 70
Radni pritisak (bar) 100
Promjer špice (tona) 068
Bazni stroj 2,5 – 6


MTB 25 TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Težina (kg) 330
Snaga udarca (Jul) 470
Broj udaraca (BPM) 500 – 950
Protok ulja (lt/min) 30 – 60
Radni pritisak (bar) 120
Promjer špice (mm) 070
Bazni stroj (tona) 2,5 – 6


MTB 34 TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Težina (kg) 394
Snaga udarca (Jul) 700
Broj udaraca (BPM) 624 – 1200
Protok ulja (lt/min) 50 – 100
Radni pritisak (bar) 120
Promjer špice (mm) 075
Bazni stroj (tona) 3 – 8


MTB 35 TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Težina (kg) 400
Snaga udarca (Jul) 900
Broj udaraca (BPM) 520 – 1000
Protok ulja (lt/min) 50 – 100
Radni pritisak (bar) 120
Promjer špice (mm) 075
Bazni stroj (tona) 3 – 8


MTB 36 TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Težina (kg) 450
Snaga udarca (Jul) 900
Broj udaraca (BPM) 520  1000
Protok ulja (lt/min) 50 – 100
Radni pritisak (bar) 120
Promjer špice (mm) 075
Bazni stroj (tona) 3 – 8