Geo-Kop              MTB              Hanix Mini Excavators              Hidromek


Teška serija

  

MTB 210 TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Težina (kg) 2200
Snaga udarca (Jul) 4500
Broj udaraca (BPM) 350 – 550
Protok ulja (lt / min) 160 – 230
Radni pritisak (bar) 140
Promjer špice (mm) 0140
Bazni stroj (tona) 25 – 32

  

MTB 255 TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Težina (kg) 2520
Snaga udarca (Jul) 5610
Broj udaraca (BPM) 330 – 525
Protok ulja (lt/min) 180 – 250
Radni pritisak (bar) 140
Promjer špice (tona) 0150
Bazni stroj 29 – 40

  

MTB 275 TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Težina (kg) 2950
Snaga udarca (Jul) 6000
Broj udaraca (BPM) 320 – 520
Protok ulja (lt/min) 170 – 300
Radni pritisak (bar) 140
Promjer špice (mm) 0160
Bazni stroj (tona) 33 – 50

  

MTB 360 TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Težina (kg) 3750
Snaga udarca (Jul) 7000
Broj udaraca (BPM) 320 – 510
Protok ulja (lt/min) 200 – 300
Radni pritisak (bar) 140
Promjer špice (mm) 0170
Bazni stroj (tona) 40 – 70

  

MTB 500 TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Težina (kg) 4750
Snaga udarca (Jul) 8850
Broj udaraca (BPM) 300 – 420
Protok ulja (lt/min) 250 – 340
Radni pritisak (bar) 140
Promjer špice (mm) 0190
Bazni stroj (tona) 45 – 70

  

MTB 700 TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Težina (kg) 6900
Snaga udarca (Jul) 13000
Broj udaraca (BPM) 285 – 400
Protok ulja (lt/min) 300 – 400
Radni pritisak (bar) 150
Promjer špice (mm) 0210
Bazni stroj (tona) 60 – 100